View Single Post
Problemet til Fjotolf er at han mener han var en soldat i en krig og at vi derfor burde føre sak mot de han kriget på vegne av isteden for ham.
Selvsagt bare tull, men det er ikke rom for "bedring" før han kan erkjenne at nei, han var ingen soldat men en enslig terrorist som personlig må stå til ansvar for handlingene sine.

Han er jo så bortreist på dette at han tror han står i en forhandlingsposisjon.
"Jeg skal fortsette å kjempe denne kampen - med mindre dere annerkjenner mitt avhopp og gir meg 35 kvadratkilometer eiendom som jeg og andre nazister kan bygge en egen stat på. Da skal jeg ti stille og slutte å plage dere."

"Normale" massedrapsmenn forstår at de faktisk skal straffes, og ikke få belønning for handlingene sine.
Det gjør ikke Fjotolf.