View Single Post
NUMBERS STATION
vindaloo's Avatar
Nå er det jo ikke et kriteria for en prøveløslatelse at han må skifte ideologi. Jeg vet ikke hva han identifisere seg
med, men han kan være og mene hva han vil uten at det er forbudt. Så er det så klart noen regler for hvordan man
kan ytre seg f.eks det å diskriminere etter religion, legning og rase og selv om hakekors ikke er ulovlig å bruke så kan
slik symbolbruk også være straffbart i enkelte tilfeller.

Hvordan man beste bør oppbevare han frem til en løslatelse vet jeg ikke, men jeg har liten tro på at han blir bedre rustet
til vende tilbake til samfunnet etter å ha sittet isolert i 10-20 år.