View Single Post
(egentlig ikke)
Relevant's Avatar
Hva er det du vil frem til? At filosofer for 2400 år siden fremdeles har tanker som en kan implementere i dagens samfunn betyr ikke at vi har all verdens visdom og at dette skal forhindre krig. Ei heller er det noe etablert faktum at disse tankene er korrekte, de fleste store filosofer for 2400 år siden var også uenige i mye.