View Single Post
Hvis det er 12. trinnsprogramm kan man bli nektet trening en periode så man ikke flykter inn i det og bytter avhengighet.

Veldig forskjellig praksis på behandlingssteder, noen har trening i opplegget andre ikke.

Ville ringt dem og spurt, så er du sikker hvis trening er viktig for deg.

Synes personlig trening er veldig bra hvis man skal slutte med rus, bare det ikke blir så mye at det går ut over viktige ting i livet