View Single Post
jamen yolo da.
luni's Avatar
Har du sjekket om reiseforsikringen din i det hele tatt dekker telefon? Ikke alle gjør det lenger, og noen har nokså drøye egenandeler på mobil.