View Single Post
https://ibb.co/GRCtSDZ
https://ibb.co/gFmytqJ

Hei! Dette er første gangen jeg plukker det jeg tror er fleinsopp. Kunne noen hjulpet meg med å finne ut om noe av det jeg har plukket er flein?

Fant dette på et gresstun utenfor hytta i Oppdal rett ved beiteområde for kyr og sau.

Alle soppene ble funnet rett ved hverandre og i gresstuster.