View Single Post
Sitat av moret Vis innlegg
Og her kom det ser jeg.
Er liksom målet til kjønnskampen når det kommer til ulikhet i lønn å ta tak i de alle de ulike grunnene til ulikhet, og stryke over dem med kompenseringer for å ende på 100% likhet? Hvis det er greia har jeg på en måte misforstått opplegget, og det er fair enough det.
Vis hele sitatet...
Nei. Men hvis det er en systematisk ulikhet i hvordan arbeidslivet er tilrettelagt for kjønn, så synes jeg det er relevant å finne ut av hvor akkurat det går galt. Jeg synes også det er relevant å se på hvordan arbeidslivet kan tilrettelegges bedre for svaksynte og folk i rullestol, uten å redusere det til bare ennå et av kapitalismens mange ofre. Det er ikke det at det er feil at kravene til effektivitet og evig vekst går ut over mange grupper, men man kan ikke underkjenne at det er spesifikke strukturer som bør adresseres på spesifikke måter for hver av gruppene. Det handler ikke om å kompensere, det handler om å bevisstgjøre og endre på strukturene som ligger i bunn. Jeg tror ikke du får gjort det ved utelukkende å rope død over kapitalismen. Jeg reagerer også på de stadige beskyldningene om at dersom man engasjerer seg i en gruppe så betyr det at man er i kamp mot, eller i beste fall ignorerer, andre grupper. Min erfaring er at det stort sett er de samme folkene som er villig til å gå ta inn over seg alle diskriminerende samfunnsstrukturer.
Sist endret av *pi; 27. januar 2022 kl. 12:30.