View Single Post
Om dere har råd til det så er Kampen og Enga flotte områder med relativt få ikke-europeiske innvandrere. Bodde i begge bydeler da jeg bodde i Norge. Det samme kan sies om Ensjø, Hovin og Hasle som nevnt over. Forskjellen mellom Kampen og Tøyen er som natt og dag. Lite bråk og tull her.