Tråd: Trenger råd.
View Single Post
Det er en grunnregel innen psykiatrien at behandler og klient/pasient ikke skal kjenne eller omgås hverandre utenom behandlingssituasjonen.
Dette bør ditt familiemedlem vite og institusjonen bør ha rutiner rundt denne typen problemstilling.

Mitt tips:
Snakk med den som er din ansvarlige behandler og forklar situasjonen for vedkommende. Institusjonen bør som sagt ha rutiner for sånt.

Lykke til