View Single Post
Sitat av Xasma Vis innlegg
Statistikk er jeg åpenbart ikke imot - men jeg er smertelig klar over hvordan den kan vill-lede. Og det er noe med å behandle symptomer istedenfor sykdommen. Du nevner i diskusjon med andre her det med karrierestigen - og en forventning om høyere lønn. De stillingene har typisk gått til menn, og det vi må spørre oss - er om det paradigmet i det hele tatt gir mening? Bør det være slik, og bør forskjellene være slik de er i dag?

Anklagene om whataboutism kommer vel, men jeg mener genuint lønnsforskjeller mellom stillinger og yrker er et av de store problemene i likestilling. I stor grad fordi de treffer omsorgspersoner, eller de som ønsker å være det helt usymmetrisk. For å ta et enkelt eksempel - en person med 700k i lønn øker 4% i lønn, en person med 500k øker det samme, da øker sistnevnte 4000kr mindre. Og geometriske rekker forteller oss at det ikke blir bedre om vi kun tar utgangspunkt i årlig stigning(vi ser blant annet konsekvensene av det nå). Akkurat som man en gang i tiden nektet arbeidsgivere å spørre om planer for graviditet hos kvinner, mener jeg arbeidslivet bør reguleres med prosentmessige forskjeller hos de ansatte. Og da mener jeg hele veien fra CEO til vaskehjelp.

Det vil gjøre mer for likestilling enn å fjerne selv en 15% forskjell blant de som tjener 500k. Ettersom det eneste rasjonelle i dagens system er å holde den som tjener mest i arbeid, og øke forskjellene over tid. Det er ikke en sexy løsning, men jeg ser det som eneste som takler problemet, istedenfor å drive med virtue signaling. Edit: så det er sagt, mener jeg ikke alle skal tjene likt, men spørsmålet er hvor groteske forskjellene skal bli.
Vis hele sitatet...
Jeg vet ikke helt hvor vi er uenige her. Jeg mener også at lønnsforskjellene her er et symptom mer enn problemet i seg selv. At statistikk kan villede, yadda yadda, men det er nå det man har forskere på feltet til å finne ut av da. Det er ikke en løsrevet graf det linkes til her, men en rapport skrevet av eksperter på feltet. Og spørsmålet til TS er om det er reelt. Mulig du ikke trenger bevis for det, men åpenbart er det mange som gjør det (ikke at de nødvendigvis tror på det uansett, da).

Men ok. Lønnsgapet mellom menn og kvinner kommer ikke først og fremst av at kvinners innsats i seg selv verdsettes mindre, men at klassiske kvinneyrker verdsettes mindre, og det er en bedre innfallsvinkel til å gjøre noe med lønnsgapet. Det er jeg enig i. Det er jo uansett det eneste fornuftige også for samfunnet, om man så driter i likestilling, all den tid man trenger folk i disse yrkene. Jeg tror også at det at det er "kvinneyrker" er med på å senke statusen, sånn sett er jo kjønnsrolleaspektet relevant som årsak selv om man ikke ser kjønnsforskjellen som hovedproblemet.

Men hvis vi først, som tråden handler om, skal se på hvordan det faktisk rammer kvinner og menn skjevt så tar jeg altså til orde for å se nøyere på de strukturene som gjør av vi velger det vi velger og ender opp der vi gjør, i arbeids- og famimieliv. Det er jo nettopp å behandle årsaken og ikke symptomet? Det favner også mye bredere enn lønn, nemlig muligheten til å delta på likefot og realisere seg selv på både jobb og hjemmebane, for kvinner og menn.

Jeg opplever ikke at vi er så grunnleggende uenige her, og jeg opplever det heller ikke som whataboutism, det er en annen innfallsvinkel til samme spørsmål. Forutsatt at jeg forstår deg rett.
Sist endret av *pi; 28. januar 2022 kl. 22:53.