View Single Post
Føler løsningen her er å inkludere alle som ikke får lik lønn for likt arbeid. Ikke bare kvinner. Som jeg har sagt tidligere. Vertfall få det frem slik at det ikke blir splittelser men et mål alle vil ha. Dette er et samfunnsproblem ikke et kvinne problem. Derfor er det viktig å ikke glemme menn som sliter med lav lønn og lite eller ingen regler rundt sin arbeidskontrakt og selfølgelig kvinner dette gjelder.