View Single Post
Føler på mange områder kvinnekampen lager splittelser i samfunnet. Og det gjør løsningen vanskeligere så der kampen kan kjempes sammen både kvinner og menn blir inkludert vil det være bedre for begge parter og det blir samhold istedet for spittelse. La oss si det er et lønnsgap og urettferdighet med lønn for kvinner. Så gjelder jo ikke dette alle kvinne de aller fleste får konkurransedyktig lønn. Men de det gjelder er jo det viktig å få frem.

Men det er jo også tusenvis av menn i Norge som blir utnyttet av arbeidsgiver og ikke får lønnen de fortjener. Menn har jo ofte jobber der de kan bli erstattet fort som foreksempel håndtverkerbransjen der både HMS og regler ikke blir holdt på samme måte som der de fleste kvinner jobber. Så viss man hadde gått dypt inn i dette så skal man ikke se bortifra at flere menn blir utnyttet og får mindre lønn enn de fortjener enn det kvinner gjør. Er jo mange eksempler som har kommet frem der menn blir rett å slett brukt. Nå sier jeg ikke at kvinner og gjør det men dette gjelder flere enn bare kvinner.