View Single Post
Du sier du ikke sitter igjen med noe, men har du fortsatt et alkoholproblem? Tror du at du kommer til å kjøre ruset igjen?