View Single Post
Det er jo ikke slik at snuten kun tenker statistikk. Da skulle de jo begjærlig grepet alle typer saker med kjent gjerningsmann. Men det viser seg jo at også saker med kjent gjerningsmann og kanskje ett eller flere vitner stundom blir henlagt. Så kanskje er bildet noe mere nyansert enn det en kan få inntrykk av gjennom tråden?

Ressurser kan være en årsak. Men det er jo slik at det gjøres knallharde prioriteringer hver eneste dag. Leger og helsepersonell kjenner jo godt til slike prioriteringer. Og der står det kanskje mellom liv og død. En politijurist må sikkert også ta en kjipe avgjørelser for å strekke ressursene lengst mulig. Kanskje må en anmeldelse på innbrudd i en garasje eller kjellerbod henlegges, fordi det lokale kammeret akkurat da sitter på viktigere saker som må få mer ressurser? Og etterslep er jo noe alle politidistrikt kjenner til. Så fremfor å spre falske håp om at små saker skal etterforskes "en gang i fremtiden" når det er ledige folk til å ta den saken er det kanskje like greit å bare henlegge direkt og heller fokusere på det som prioriteres for øyeblikket.

Da må man kanskje gå en runde på hvilke avveininger juristene gjør når saker henlegges, eller gå i dybden på prioriteringer?