View Single Post
Interessant post du har her knert1.

Det virker litt som plaster på såret-filosofi fra statens og politiets side, spør du meg. Med det mener jeg at de behandler mennesker som våre leger og doktorer behandler symptomer. Politiet feiler å gå i dybden og jeg kan godt forstå at du er frustrert dersom det er slik det oppleves for deg også. I så fall dukker en del spørsmål opp for meg også, nemlig hvem er det da som skal hjelpe den som føler seg som et symptom på for eksempel et råttent skolesystem? Det virker ikke som om jeg selv får endret skolesystemet, verken det jeg er oppvokst i eller det som er nå og det gjør meg ganske sliten og lei. Hvis det er sånn at vi deler noen tanker her så er det i grunn litt fint synes jeg.

Jeg vet ikke helt om jeg gav deg et annet syn på saken, utover det å vise litt medfølelse og dele hvordan det oppleves fra meg når jeg leser det du deler fra deg!