View Single Post
Nei-dette er vel bara att altiboks har en viss tid på sine dhcp-lease. Ikke noe som binder dem til at hver gang modem skrus av skal altid ny ip umidelbart deles ut.