' freak.no - Uløslig nettversprolem!!
freak.no

freak.no (https://freak.no/forum/index.php)
-   Internett (https://freak.no/forum/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Uløslig nettversprolem!! (https://freak.no/forum/showthread.php?t=112480)

snja 14. august 2008 12:10

Uløslig nettversprolem!!
 
Hei,
Problemstilling:
Jeg har en enhet som skal kobles till internett gjennom en bærebar datammaskin som er på det trådløse nettverket:

Enhet (xbox 360)>>kabel til bærebar pc>>Trådøst internet>>Router>>modem

MEN:
Når jeg går inn på: Nettverstilkoblinger>>Trådløs nettverkstilkobling 2>>egenskaper>>avansert>>Tillat andre nettverksbrukere å koble seg gjennom denne maskinen til internet.

Når jeg trykker ok kommer dette opp:
Det oppstod en feil mens deling av internet til kobliningen ble aktivert
Deling av internet tilkoblingen kan ikke aktiveres. Det er allerede konfigurert en LAN tilkoling med IP- adressen som kreves for automatisk IP-adressering

Har selvfølgelig prøvd tilbakestille nettverket, skal tetste å skru modemet av å på,
PS: har lenge hat trøbel med IP konflikter men har ikke greid å løse det..

Noen kan hjelpe??

Rellativ 14. august 2008 12:12

hvorfor ikke bare koble enheten rett til routeren?

OT: hvis problemet er Uløselig, hvorfor spør du her da?

snja 14. august 2008 12:16

Skal helst ha den her oppe på rommet da;)

Dominic 14. august 2008 12:23

Har hatt tilsvarende problem i XP. Dukker som regel opp to til tre måneder etter fersk innstallasjon av os'et. Vet desverre ikke hva som kan gjøres med det.

PepsiCo 14. august 2008 12:27

start - kjør - cmd - ipconfig /all

post resultatet her

AtXbYeA 14. august 2008 12:28

Kjøp deg en trådløs sender til X-box'en.

snja 14. august 2008 12:36

Microsoft Windows [Versjon 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Med enerett.

C:\Users\Jens>ipconfig/all

Windows IP-konfigurasjon

Vertsnavn . . . . . . . . . . . : Jens-PC
Primær DNS-suffiks . . . . . . . :
Nodetype . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-ruting aktivert . . . . . . . : Nei
WINS Proxy aktivert . . . . . . . : Nei
Søkeliste for DNS-suffiks . . . . : bluecom.no

Trådløst LAN-kort Trådløs nettverkstilkobling:

Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : bluecom.no
Beskrivelse . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11g nettverkskort
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-1A-73-93-81-95
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Ja
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::2885:6b19:e072:248b%9(Foretrukket)

IPv4-adresse. . . . . . . . . . . : 192.168.0.102(Foretrukket)
Nettverksmaske . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
Leieavtale inngått. . . . . . . . : 14. august 2008 10:26:14
Leieavtale utløper. . . . . . . . : 21. august 2008 13:14:07
Standard gateway . . . . . . . . .: 192.168.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 151001715
DNS-servere . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Aktivert

Ethernet-kort Lokal tilkobling:

Medietilstand . . . . . . . . . . : Medium frakoblet
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-1B-24-89-BC-F3
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Ja
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja

Tunnelkort Lokal tilkobling*:

Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : bluecom.no
Beskrivelse . . . . . . . . . . : isatap.bluecom.no
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::5efe:192.168.0.102%16(Foretrukket)

Standard gateway . . . . . . . . .:
DNS-servere . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Deaktivert

Tunnelkort Lokal tilkobling* 2:

Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : isatap.{705B60DE-1711-4252-8D48-EEDA2B684
006}
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja
Standard gateway . . . . . . . . .:
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Deaktivert

Tunnelkort Lokal tilkobling* 6:

Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja
IPv6-adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2ca:1c48:5b3:ae40:e9ce(Foret
rukket)
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::1c48:5b3:ae40:e9ce%10(Foretrukket)

Standard gateway . . . . . . . . .: ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Deaktivert

Tunnelkort Lokal tilkobling* 9:

Medietilstand . . . . . . . . . . : Medium frakoblet
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : isatap.{7BB8709B-C04C-4957-BFCF-93174F3CC
9C6}
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja

Tunnelkort Lokal tilkobling* 10:

Medietilstand . . . . . . . . . . : Medium frakoblet
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : isatap.{7BB8709B-C04C-4957-BFCF-93174F3CC
9C6}
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja

C:\Users\Jens>

PepsiCo 14. august 2008 12:42

(Foretrukket)? Betyr det at det er statisk ip-adresse? Kjenner ikke til vista jeg, men om det er det så vil det nok lønne seg å sette den til dynamisk, siden nettverkskortet da trenger et annet ip-range
(gjelder ethernetkortet)

snja 14. august 2008 12:43

hvordan skal jeg gjøre det?

PepsiCo 14. august 2008 12:48

nettverkssenter (eller wtf det heter) - administrere nettverkstilkoblinger - andre musetast på lokal tilkobling - egenskaper - nettverksprotokoll (tcp/ip) - egenskaper - motta ip automatisk

du kan også trykke andre musetast på alle tilkoblene som du ikke bruker og velge deaktiver

snja 14. august 2008 13:13

Det står på mota ip automatisk

PepsiCo 14. august 2008 13:16

Hmm, og jeg som ikke husker hvilken ip windows bruker til direkte kabelkobling, men det kan være 192.168.0.1, og når det står som standard gateway på wlan så blir det konflikt. Er dog ikke sikker, men du kan jo prøve å se hva som skjer når du prøver med deaktivert wlan (Vet du ikke får det til å funke uten wlan på, men bare for å luke ut mulige grunner)

snja 14. august 2008 13:27

Har testet å sette xboxsen sin Ip til 192.168.0.1 når den står på automatic står det 169.24.88.132
Det er en konflikt med Ipen det er jeg nessten sikker på, går det an å få en liste der det står hva alle maskinene på nettverket er?

PepsiCo 14. august 2008 13:30

xboxen må du sette til auto ja

169.x.x.x range betyr at den ikke kunne motta noen ip fra dhcp

kobl ut kabelen, sett ip på xbox og lokal tilkobling til auto, deaktiver wlan, kobl kabelen i igjen, vent ca et minutt, kjør ipconfig /all igjen og post

SteInMetz 14. august 2008 13:41

Du må vel lage en nettverkstunnel og bruke kryssa nettverkskabel for å få dette til hvis jeg har forstått det?

PepsiCo 14. august 2008 13:46

Skal ikke trenge det. Satt opp på samme måte hos en kompis av meg mot en PS3. Kun rett kabel fra ethernet til ethernet, og en delt mobilt bredbånd dongle som henta inn nett

snja 14. august 2008 13:52

Her er resultatet:


Microsoft Windows [Versjon 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Med enerett.

C:\Users\Jens>ipconfig/all

Windows IP-konfigurasjon

Vertsnavn . . . . . . . . . . . : Jens-PC
Primær DNS-suffiks . . . . . . . :
Nodetype . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-ruting aktivert . . . . . . . : Nei
WINS Proxy aktivert . . . . . . . : Nei
Søkeliste for DNS-suffiks . . . . : bluecom.no

Trådløst LAN-kort Trådløs nettverkstilkobling:

Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : bluecom.no
Beskrivelse . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11g nettverkskort
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-1A-73-93-81-95
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Ja
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::2885:6b19:e072:248b%9(Foretrukket)

IPv4-adresse. . . . . . . . . . . : 192.168.0.102(Foretrukket)
Nettverksmaske . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
Leieavtale inngått. . . . . . . . : 14. august 2008 10:26:14
Leieavtale utløper. . . . . . . . : 21. august 2008 14:50:41
Standard gateway . . . . . . . . .: 192.168.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 151001715
DNS-servere . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Aktivert

Ethernet-kort Lokal tilkobling:

Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-1B-24-89-BC-F3
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Ja
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::b033:184a:4c8b:1b%8(Foretrukket)
Automatisk IPv4-adressekonfig. . .: 169.254.0.27(Foretrukket)
Nettverksmaske . . . . . . . . . .: 255.255.0.0
Standard gateway . . . . . . . . .:
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 167779108
DNS-servere . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Aktivert

Tunnelkort Lokal tilkobling*:

Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : bluecom.no
Beskrivelse . . . . . . . . . . : isatap.bluecom.no
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::5efe:192.168.0.102%16(Foretrukket)

Standard gateway . . . . . . . . .:
DNS-servere . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Deaktivert

Tunnelkort Lokal tilkobling* 2:

Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : isatap.{705B60DE-1711-4252-8D48-EEDA2B684
006}
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::5efe:169.254.0.27%15(Foretrukket)
Standard gateway . . . . . . . . .:
DNS-servere . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Deaktivert

Tunnelkort Lokal tilkobling* 6:

Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja
IPv6-adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2ca:1c48:5b3:ae40:e9ce(Foret
rukket)
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::1c48:5b3:ae40:e9ce%10(Foretrukket)

Standard gateway . . . . . . . . .: ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Deaktivert

Tunnelkort Lokal tilkobling* 9:

Medietilstand . . . . . . . . . . : Medium frakoblet
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : isatap.{7BB8709B-C04C-4957-BFCF-93174F3CC
9C6}
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja

Tunnelkort Lokal tilkobling* 10:

Medietilstand . . . . . . . . . . : Medium frakoblet
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : isatap.{7BB8709B-C04C-4957-BFCF-93174F3CC
9C6}
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja

C:\Users\Jens>'
' gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.

C:\Users\Jens>

PepsiCo 14. august 2008 13:54

Sitat:

Sitat av snja
Her er resultatet:

Trådløst LAN-kort Trådløs nettverkstilkobling:

Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : bluecom.no
Beskrivelse . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11g nettverkskort
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-1A-73-93-81-95
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Ja
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::2885:6b19:e072:248b%9(Foretrukket)

IPv4-adresse. . . . . . . . . . . : 192.168.0.102(Foretrukket)
Nettverksmaske . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
Leieavtale inngått. . . . . . . . : 14. august 2008 10:26:14
Leieavtale utløper. . . . . . . . : 21. august 2008 14:50:41
Standard gateway . . . . . . . . .: 192.168.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 151001715
DNS-servere . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Aktivert

Du deaktiverte ikke wlan? :P

SteInMetz 14. august 2008 13:56

Det beste er vel bare å bridge WIFI connection med vanlig ethernet connection og sette på automatic på xbox360 da? (Merk at med denne løsningen så skal ikke Tillat andre nettverksbrukere å koble seg gjennom denne maskinen til internet. være aktivert på noen av tilkoblingene).

snja 14. august 2008 14:11

Skulle jeg ikke deaktivere wlan så skru det på igjen å dereter poste?

Her er hvis jeg skrur av wlan:
Microsoft Windows XP [Versjon 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corporation

C:\Documents and Settings\Jens>ipconfig/all

Windows IP-konfigurasjon

Vertsnavn . . . . . . . . . . . : PC204981191420
Primær DNS-suffiks . . . . . . . :
Nodetype . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-ruting aktivert . . . . . . . : Nei
WINS Proxy aktivert. . . . . . . : Nei

Ethernet-kort Lokal tilkobling 3:

Medietilstand. . . . . . . . . . : Medium frakoblet
Beskrivelse . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-16-36-78-FD-6C

Ethernet-kort Trådløs nettverkstilkobling 2:

Medietilstand. . . . . . . . . . : Medium frakoblet
Beskrivelse . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11 multibåndsnettverksko
rt
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-14-A5-E0-BD-97

C:\Documents and Settings\Jens>

PepsiCo 14. august 2008 14:14

Hehe, deaktiver wlan, koble i kabelen til xboxen, vent et minutt, så kjøre ipconfig, så aktivere wlan igjen ;)

Og bruk samme data da :p

AtXbYeA 14. august 2008 14:16

Tja, for 578,- er problemet løst.

(Dette er absolutt ikke uløselig.

http://www.prisguide.no/product.php?productId=86621

snja 14. august 2008 14:19

Arg,, jeg har kjøpt så mye i sommer så nå har jeg bare 300 kr.

Anyway her er ressultatet (fra riktig data)

Microsoft Windows [Versjon 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Med enerett.

C:\Users\Jens>ipconfig/all

Windows IP-konfigurasjon

Vertsnavn . . . . . . . . . . . : Jens-PC
Primær DNS-suffiks . . . . . . . :
Nodetype . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-ruting aktivert . . . . . . . : Nei
WINS Proxy aktivert . . . . . . . : Nei
Søkeliste for DNS-suffiks . . . . : bluecom.no

Trådløst LAN-kort Trådløs nettverkstilkobling:

Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : bluecom.no
Beskrivelse . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11g nettverkskort
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-1A-73-93-81-95
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Ja
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::2885:6b19:e072:248b%9(Foretrukket)

IPv4-adresse. . . . . . . . . . . : 192.168.0.102(Foretrukket)
Nettverksmaske . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
Leieavtale inngått. . . . . . . . : 14. august 2008 10:26:14
Leieavtale utløper. . . . . . . . : 21. august 2008 14:50:41
Standard gateway . . . . . . . . .: 192.168.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 151001715
DNS-servere . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Aktivert

Ethernet-kort Lokal tilkobling:

Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-1B-24-89-BC-F3
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Ja
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::b033:184a:4c8b:1b%8(Foretrukket)
Automatisk IPv4-adressekonfig. . .: 169.254.0.27(Foretrukket)
Nettverksmaske . . . . . . . . . .: 255.255.0.0
Standard gateway . . . . . . . . .:
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 167779108
DNS-servere . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Aktivert

Tunnelkort Lokal tilkobling*:

Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : bluecom.no
Beskrivelse . . . . . . . . . . : isatap.bluecom.no
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::5efe:192.168.0.102%16(Foretrukket)

Standard gateway . . . . . . . . .:
DNS-servere . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Deaktivert

Tunnelkort Lokal tilkobling* 2:

Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : isatap.{705B60DE-1711-4252-8D48-EEDA2B684
006}
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::5efe:169.254.0.27%15(Foretrukket)
Standard gateway . . . . . . . . .:
DNS-servere . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Deaktivert

Tunnelkort Lokal tilkobling* 6:

Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja
IPv6-adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2ca:1c48:5b3:ae40:e9ce(Foret
rukket)
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::1c48:5b3:ae40:e9ce%10(Foretrukket)

Standard gateway . . . . . . . . .: ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Deaktivert

Tunnelkort Lokal tilkobling* 9:

Medietilstand . . . . . . . . . . : Medium frakoblet
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : isatap.{7BB8709B-C04C-4957-BFCF-93174F3CC
9C6}
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja

Tunnelkort Lokal tilkobling* 10:

Medietilstand . . . . . . . . . . : Medium frakoblet
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : isatap.{7BB8709B-C04C-4957-BFCF-93174F3CC
9C6}
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja

C:\Users\Jens>


Alle tidspunkt er GMT +1. Klokken er nå 01:59.