Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
Kunngjøringer i forum : Vitenskap og forskning
nso
popålol
nso's Avatar
Administrator
I tillegg til det generelle regelverket gjelder følgende regler for dette underforumet

Dette er et underforum som omhandler vitenskap og forskning, og det forventes derfor at diskusjonen følger enkelte fundamentale vitenskapelige prinsipper og verdier. Respekteres ikke verdier som for eksempel behov for logisk konsistens vil enhver diskusjon innenfor vitenskapens domene være dødfødt og bortkastet. På bakgrunn av dette er følgende regelverk gjeldende i tillegg til det generelle regelverket:
  • Tråder skal omhandle vitenskap eller forskning og by opp til diskusjon. Tråder som faller utenfor temaet, eller for eksempel bare består av en link til en nyhetssak og en liten kommentar, vil bli slettet.

  • Meninger skal begrunnes skikkelig. Ytrer man en mening om noe skal denne meningen begrunnes på ordentlig vis. Ubegrunnede meningsytringer er meget gode kandidater for sletting.

  • Påstander skal i utgangspunktet dokumenteres. Hevder man at noe er tilfelle er ofte dokumentasjon nødvendig, avhengig av hvor vesentlig, vitenskapelig kontroversiell og/eller overraskende påstanden er. Youtube-videoer og personlige anekdoter er i utgangspunktet ikke dokumentasjon eller bevis – det samme gjelder internettsider som av innlysende grunner ikke kan stoles på i vitenskapelig sammenheng. Innlegg som mangler pålitelige kildehenvisninger, og som helt tydelig burde inneholdt det, vil bli slettet.

  • Er det ikke mulig eller passende med kildehenvisninger skal påstander begrunnes med solid argumentasjon bygget på prinsipper om rasjonalitet og logikk. Innlegg med påstander som underbygges med irrasjonelle eller logisk inkonsistente argumenter vil bli slettet.

  • Påstander om at ens argumenter eller hypoteser skal eller bør unnslippe kritikk blir meget dårlig mottatt. Konstruktiv kritikk og objektive betraktninger er to av hjørnestenene i vitenskapen, og innlegg av denne typen vil bli slettet.

  • Hypoteser som fremlegges bør være testbare eller på annen måte være vitenskapelig verdifulle. Bryter hypotesen din med disse prinsippene er den en god kandidat for sletting.

Som vanlig vil skjønn bli utvist ved håndhevelsen av reglementet. Du trenger altså ikke å dokumentere Newtons lover hvis de inngår i argumentasjonen din, men påstander om at spøkelser finnes fordi noen sa det på Youtube blir slettet så raskt det blir oppdaget, og regelbruddet blir notert.